Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

TEMATYKA KONFERENCJI


 

Tematyka konferencji będzie obejmowała szeroko rozumiane zagadnienia dotyczące kobiecości, męskości i relacji romantycznych. Mogą one nawiązywać do  następujących sfer tematycznych:

 

1. Ideały i wzorce kobiecości i męskości – wczoraj i dziś.

2. Bliskie związki kobiet i mężczyzn w zmieniającej się rzeczywistości.

3. Przywiązanie w relacjach międzyludzkich.

4. Miłość – współczesne sposoby przeżywania i wyrażania.

5. Dynamika doświadczeń emocjonalnych w relacjach interpersonalnych.

6. Empatia i wsparcie w związkach kobiet i mężczyzn.

7. Małżeństwo i rodzina – diagnozy i prognozy.

8. Zmiany kulturowe a międzypokoleniowy przekaz w zakresie relacji interpersonalnych.

9. Relacje interpersonalne w mediach elektronicznych – szanse i zagrożenia.

10. Kobiecość, męskość i bliskie związki w społeczeństwie wielokulturowym.

11. Samotność – nowe i stare zagrożenie w bliskich relacjach.

12. Konflikty, zdrady, manipulacja, szantaż w bliskich związkach

13. Seksualność w bliskich związkach kobiet i mężczyzn.

14. Terapia i poradnictwo bliskich związków interpersonalnych.

15. Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie.