Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

TEMATYKA KONFERENCJIProponujemy, aby tematyka konferencji obejmowała szeroko rozumiane zagadnienia dotyczące kobiecości, męskości i relacji romantycznych. Mogą one nawiązywać do następujących zagadnień:

 

1. Miłość – oblicza, mechanizmy, komponenty i przemiany w cyklu życia.

2. Przywiązanie – korelaty i konsekwencje dla romantycznych relacji.

3. Romantyczne relacje. Małżeństwo.

4. Dynamika emocji w relacjach romantycznych.

5. Kobiecość i męskość a zachowania i postawy w bliskich związkach interpersonalnych.

6. Transmisja międzypokoleniowa a funkcjonowanie relacji romantycznych.

7. Kulturowe konteksty relacji romantycznych.

8. Wsparcie w bliskich związkach – między potrzebami a udzielaną pomocą.

9. Seksualność w relacjach romantycznych.

10. Ciemne strony bliskich związków – konflikty, zdrady, manipulacja, szantaż, osamotnienie.

11. Gdy relacja potrzebuje uzdrowienia – terapia i poradnictwo bliskich związków interpersonalnych.

12. Przygotowanie do życia w rodzinie i relacji romantycznej.