Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

FORMY UCZESTNICTWA

 


           

Zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa czynnego, w następujących formach:

> sympozjum (powinno obejmować 4 – 5 referatów);

> referat (wystąpienie referatowe powinno trwać ok. 20 min);

> plakat naukowy (w formacie nie większym niż B1, w orientacji pionowej).

 

Zgłoszeń można dokonywać za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego lub odsyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres mailowy: bliskie.zwiazki.us@gmail.com.

 

Po uzyskaniu pozytywnych recenzji planowana jest publikacja wybranych referatów w formie książkowej lub w czasopiśmie punktowanym.