Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Wykłady plenarne w czasie I Ogólnopolskiej Konferencji Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych wygłoszą:

 

ZBIGNIEW IZDEBSKI – pedagog i seksuolog, profesor zwyczajny doktor habilitowany, specjalista w zakresie poradnictwa rodzinnego. Kierownik Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii w Wydziale pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedry Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii uniwersytetu Zielonogórskiego. Posiada certyfikaty edukatora seksualnego, edukatora w zakresie psychospołecznych aspektów epidemii HIV/AIDS, doradcy rodzinnego oraz seksuologa. Prowadził badania stanowiące część międzynarodowego projektu badawczego Światowej Organizacji Zdrowia Evaluation of National Programme of AIDS. Jest stałym współpracownikiem World Health Organization i International Planned Parenthood Federation (Międzynarodowej Federacji Planowania Rodziny) w zakresie edukacji seksualnej i profilaktyki HIV/AIDS. Zbigniew Izdebski był przewodniczącym zarządu głównego Towarzystwa Rozwoju Rodziny w latach 1999–2003. Pełni aktualnie funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Autor podręczników i książek z zakresu problematyki seksualnej adresowanych do młodzieży. W 2010 jako jedyny polski naukowiec został współpracownikiem Naukowego Instytutu Kinsey'a do Badań nad Seksem, Płcią i Reprodukcją (Kinsey Institute for Research in Sex, Gender, and Reproduction).

 

ANNA GRABOWSKA – neuropsycholog, profesor zwyczajny doktor habilitowany. Pełni funkcję kierownika Pracowni Psychofizjologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz kierownika Katedry Neuropsychologii Eksperymentalnej Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Prowadzi badania na styku psychologii i neuronauk, koncentrując się na zagadnieniach mózgowych mechanizmów procesów psychicznych człowieka. W szczególności jej zainteresowania naukowe obracają się wokół tematyki asymetrii funkcjonowania półkul mózgowych, leworęczności, różnic płciowych, plastyczności mózgu, dysleksji oraz chorób neurodegeneracyjnych. Autorka i współautorka licznych publikacji książkowych i artykułów naukowych. Członkini licznych międzynarodowych i krajowych organizacji naukowych, w tym: European Brain and Behaviour Society, International Neuropsychological Society, International Brain Research Organization, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego.

 

ANDRZEJ ŁUKASIK – psycholog ewolucyjny, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest kierownikiem Zakładu Psychologii w Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. W swoich badaniach i studiach podejmuje zagadnienia z zakresu ewolucyjnej psychologii związków romantycznych, relacji rodzice – potomstwo, jak również psychologii wyobraźni i psychologii zachowań społecznych. Autor książek: “Ewolucyjna psychologia umysłu” (2007), “Filogeneza wyobraźni” (2008), “Ewolucja – mózg – zachowania społeczne” (2015), oraz Redaktor “The small and big deception in psychology and evolutionary perspective” (wraz z A. Kwiatkowską).