Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 Serdecznie dziękujemy Państwu za udział

w I Ogólnopolskiej Konferencji

Kobiecości i Męskości 

oraz Bliskich Związków Interpersonalnych,

która odbyła się

w dniach 12 – 13 października 2016 roku w Katowicach,

pod hasłem:

Kobiety – Mężczyźni – Romantyczne relacje.

 

 

WYKŁADY PLENARNE w czasie konferencji wygłosili:

                                    > prof. dr hab. Zbigniew IZDEBSKI

                                    > prof. dr hab. Anna GRABOWSKA

                                    > dr hab. Andrzej ŁUKASIK

 

 

Przedmiotem zainteresowania konferencji była problematyka uwarunkowań i procesów odpowiadających za powstawanie i funkcjonowanie romantycznych relacji między kobietami i mężczyznami. Celem tego przedsięwzięcia jest osadzenie podejmowanej problematyki w perspektywie stale ewoluujących przekonań na temat kobiecości, męskości i romantycznych relacji.

 

Liczymy, że dyskusja wokół węzłowych problemów konferencji zaowocuje bezpośrednim przełożeniem wiedzy psychologicznej i ustaleń badawczych na praktyczne zastosowania w terapii par i terapii indywidualnej, przygotowaniu do małżeństwa i życia w rodzinie, a także treningach umiejętności społecznych.

 

I Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych, jako jedno z nielicznych wydarzeń poświęconych tej problematyce w Polsce, a jedyne ujmujące tę problematykę w szerokiej perspektywie przekonań społecznych na temat kobiecości, męskości i relacji romantycznych, stworzy możliwość integracji środowiska badaczy bliskich związków z odbiorcami generowanej przez naukę akademicką wiedzy, którzy swoje wysiłki koncentrują na aplikowaniu wypracowanych wniosków do pragmatyki codziennej pracy edukacyjnej, terapeutycznej i promocyjnej.

 

 

Patronat honorowy:

 


 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Patronat medialny:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner organizacyjny: