Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 Serdecznie zapraszamy do udziału

w II Ogólnopolskiej Konferencji

Psychologii Kobiecości i Męskości 

oraz Bliskich Związków Interpersonalnych,

która odbędzie się

w dniach 18 – 19 października 2018 roku w Katowicach,

pod hasłem:

Kobiety – Mężczyźni – Bliskie relacje:

Wczoraj i dziś

 

 

 

II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych poświęcona jest zagadnieniom ról płciowych oraz bliskich relacji międzyludzkich. Podejmuje ona problematykę ewolucji wzorców przeżywania kobiecości i męskości, a także sposobów tworzenia i funkcjonowania bliskich związków interpersonalnych, obecną stale w dyskusjach toczonych w wielu dyscyplinach nauki.

 

Zainteresowania zagadnieniami tożsamości płciowej i relacji interpersonalnych w polskiej psychologii dowiodła liczna obecność przedstawicieli wiodących polskich ośrodków naukowych w I Ogólnopolskiej Konferencji Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych, która odbywała się w roku 2016 w Katowicach, pod hasłem: „Kobiety – Mężczyźni – Romantyczne relacje”. Wydarzenie to stało się okazją do integracji środowiska badaczy i praktyków, dając sposobność do wielowymiarowej analizy nowych i tradycyjnych problemów związanych z realizacją ról płciowych i budowaniem relacji interpersonalnych.

 

Wzorem poprzedniej edycji konferencji do udziału w obradach pragniemy zaprosić badaczy i praktyków, osadzonych w takich kierunkach wiedzy jak psychologia, pedagogika, socjologia, nauki o  rodzinie oraz wszystkie osoby zainteresowane kształtem funkcjonowania bliskich relacji międzyludzkich.

 

II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych jest jednym z nielicznych wydarzeń poświęconych tej problematyce w Polsce, oraz jedynym ujmującym problematykę bliskich relacji interpersonalnych w perspektywie zmieniających się przekonań społecznych dotyczących tożsamości płci. Konferencja ta tworzy okazję integracji środowisk psychologów – badaczy z psychologami i przedstawicielami innych dyscyplin, specjalizującymi się w pracy edukacyjnej, terapeutycznej i promocyjnej.

 

 

Patronat honorowy:

Górnośląsko-Zagłębiowska MetropoliaGórnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

 

 

 


   

 

 

 

 

 

Patronat medialny:

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner organizacyjny: